اسلامی ,خاورشناسان ,مصادر ,مقاله ,فروغ پارسا ,نگاه خاورشناسان

مقاله خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان نوشته آقای فروغ پارسا استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره 2 سال 1389 منتشر گردیده، به تشریح دیدگاه خاورشناسان در خصوص مصادر فقه اسلامی پرداخته و نظرات آنان را در این باب مطرح می نماید. نویسنده از آغازین خاورشناسی که در این زمینه مطلب نوشته یعنی ادوار زاخائو در سال 1870 میلادی در قالب مقاله ای علمی شروع کرده و آن را تا زمان حاضر دنبال نموده است و دیدگاههای مختلف در نفی یا اثبات خاستگاههای فقه اسلامی را و میزان اعتبار آن از نظر خاورشناسان غربی مطرح می نماید. مقاله بسیار مختصر ومفید بوده و سیری کوتاه بر موضوع داشته، اطلاعات قابل توجهی را در اختیار خواننده قرار می دهد.

اسلامی ,خاورشناسان ,مصادر ,مقاله ,فروغ پارسا ,نگاه خاورشناسان

خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان/ فروغ پارسامنبع : آخرین مطلبی که خواندمخاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان/ فروغ پارسا
برچسب ها : اسلامی ,خاورشناسان ,مصادر ,مقاله ,فروغ پارسا ,نگاه خاورشناسان