مقاله ,روحانیت شیعه

این مقاله از جمله مقالاتی است که در قالبی قابل قبول توانسته رابطه میان بازار ایران و عراق و روحانیت شیعه در عتبات را به تصویر بکشد. در این مقاله که نویسنده از منابع متعددی استفاده کرده از جمله گزارشات دولت انگلستان در سالهای مختلف و همچنین اسناد وزارت امور خارجه، اطلاعات خوبی در موضوع سیستم مالی حوزه ارائه شده که به محققان علاقمند به پژوهش در این زمینه سرنخهای خوبی را ارائه می کند. این مقاله توسط آقای دکتر سجاد دادفر از اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه نوشته شده و در نشریه پژوهشهای علوم تاریخی شماره 2 سال 1388 به چاپ رسیده است.

مقاله ,روحانیت شیعه

مقاله تاملی بر رابطه بازار با روحانیت شیعه در عراقمنبع : آخرین مطلبی که خواندممقاله تاملی بر رابطه بازار با روحانیت شیعه در عراق
برچسب ها : مقاله ,روحانیت شیعه